• papandayan.jpg

Welcome to Barangay Papandayan Official Website!

VISION

 Isang Barangay na maunlad, may wastong edukasyon at malusog na mamamayan. Malinis at kaaya-ayang kapaligiran. Maging isa sentro ng kalakalan ng Bayan ng Pinamalayan at nakakasabay sa mabilis na pagtaas ng antas ng Teknolohiya at may malalim na pananampalataya sa Dakilang Lumikha.

 

MISSION 

 Mabigyan ng Pantay na pagtingin ang lahat ng sector ng pamayanan. Maglingkod sa bayan ng buong sipag at katapatan.  Matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan

 Mga nanunungkulang , syang aakay sa pagkakaisa, at mangunguna sa paglilingkod sa kapwa ng walang  hinihinging kapalit . Mag-isip at magplano ng lahat ng ikauunlad ng Barangay at mamamayan. Alisin ang pader ng pulitika sa puso ng bawat isa.

 Maging huwaran sa pagsunod sa batas ng tao at batas ng Diyos.

 

 GOALS   &   OBJECTIVES

Makilala  ang barangay  bilang  isang  maunlad , malinis  at matahimik   na  barangay,  may mga magagalang, mapagmahal organisado at disiplinadong  mamamayan  na  may pananalig  sa diyos.

 

 

Login Form